# شعر

همسفر

هر که شد رهرو عشق همسفر یاربماند                                                          وانکه این کار ندانست دراغماض بماند در ره عشق نه هرکس بتواند رفتن                                                       بلکه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 19 بازدید

دل سوخته

گمان می کردم ار سوزم، به گرد یار افروزم                                                              مرا آن یار می ماند و از عشقش برافروزم ندانستم نصیب من ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 18 بازدید

غم دل

غمی دارم در این سینه من امشب                                                   فغانی در دلم بنشسته امشب گره افتاده در کارم، به هرچیز                                                  من از حل معما عاجز ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 15 بازدید

زمن بگذر

خدایا گر من از شکران تو قاصر،زمن بگذر                                                         وگر از ذکر بی پایان تو عاجز،زمن بگذر الها گر نگنجد یادتوبرجان من ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 19 بازدید

درمانده

سزد آیا کسی چون من در این گردون فرو ماندن                                                                     دراین دنیا کسی چون من به کار خود رها ماندن بدانم ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 14 بازدید

در طلب تو

جانا به تو محتاجمُ، می دانی و می دانم                                                                    به حریم تو پریشانمُ، می دانی و می دانم صنما حسرت دیدار ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 17 بازدید