بهار عمر

بهار آمد، زمستان در گذار است

                                               صفا آمد گلستان گلعذار است

به هر بستان قناری نغمه خوان است

                                            به هر برزن جوانی کامیاب است

همه دنیا در آغوش تو مست است

                                           همه مردم در آن چشمت نشسته است

به آسمان نگاهت ابرها پر زباراست

                                           بر آن شوق دو چشمت نهرها هم رودباراست

ولی در عمق چشمانم تو بنگر ببین در حسرتت چون اشکبار است

                                         زبس اندیشه کردم از برایت ببین افکارمن چون سایبان است

در این فصل بهار و موسم نو ببین قلب من اما چون خزان است

                                       خزان قلب من می شَد بهاری ببین جایی برای ماندنت است

 

/ 1 نظر / 16 بازدید
ولی

زیبا سرودید، بویژه بیتهای ابتدایی...