دل سوخته

گمان می کردم ار سوزم، به گرد یار افروزم

                                                             مرا آن یار می ماند و از عشقش برافروزم

ندانستم نصیب من از این سوزش

                                                           دلی تنها و سرگردان، روانی خسته و لرزان

وبرذهنم همیشه یاد او جاریست

                                                         وبر جانم همیشه زخمی از هجران او باقیست

ومن در این میان بر کار این دنیا چه اندیشم

                                                         که از خلقت چنین بوده و تا اُخری چنین ماند

/ 0 نظر / 21 بازدید