پست های ارسال شده در فروردین سال 1393

دل شکیب

این تحمل به سزا بود ازشکیب                                      گرچه فرناز هم مبتلابودبه شکیب این تفرق نه جفا بود بر شکیب                                      بل مقدر از ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 19 بازدید

دل و سر

شبی نازنین دلم گفت: که چرا کلید من برد                                                               سرخسته زان میان گفت : براو امانتت برد دل وانهاده اما همه ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 19 بازدید

بهار عمر

بهار آمد، زمستان در گذار است                                                صفا آمد گلستان گلعذار است به هر بستان قناری نغمه خوان است                                             به هر ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 18 بازدید

آشوب

به دنبال چه می گردی در این آشوب جان افزا                                                                مگر گم کرده ای خودرا در این همهمه و غوغا تونه ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 19 بازدید

مستور

خداوندا دلم را در رهت پروانه کردم                                                  وجودم را برای بودنت پیمانه کردم دو چشمم را برای دیدنت صد دانه کردم                                                  ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 16 بازدید

نور تو

به هر چیزی نظر کردم نشان از رحمتت دیدم                                                                به هر کویی گذر کردم قدمگاه تو رادیدم چه زیبایی چه رعنایی ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 19 بازدید

شور و حال

به برگ گل نویسم شور و حالم                                                زباد صبح پرسم حال یارم سپس دل را به یمن آمد یار                                              گشایم تا ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 20 بازدید

همسفر

هر که شد رهرو عشق همسفر یاربماند                                                          وانکه این کار ندانست دراغماض بماند در ره عشق نه هرکس بتواند رفتن                                                       بلکه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 20 بازدید

دل سوخته

گمان می کردم ار سوزم، به گرد یار افروزم                                                              مرا آن یار می ماند و از عشقش برافروزم ندانستم نصیب من ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 19 بازدید

همدم

خدایا گر تو باشی همدمم دیگر چه خواهم                                                             وگر نور تو تابد بر دلم دیگر چه خواهم به گاه خشمگینی از ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 18 بازدید

غم دل

غمی دارم در این سینه من امشب                                                   فغانی در دلم بنشسته امشب گره افتاده در کارم، به هرچیز                                                  من از حل معما عاجز ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 16 بازدید

زمن بگذر

خدایا گر من از شکران تو قاصر،زمن بگذر                                                         وگر از ذکر بی پایان تو عاجز،زمن بگذر الها گر نگنجد یادتوبرجان من ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 20 بازدید

درمانده

سزد آیا کسی چون من در این گردون فرو ماندن                                                                     دراین دنیا کسی چون من به کار خود رها ماندن بدانم ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 15 بازدید

عهد

مرا عهدیست با خویشم                              وز آن عهدم چو درویشم گر ازاین عهد برون آیم                                     دمی ناسایم وریشم
/ 0 نظر / 19 بازدید