همدم

خدایا گر تو باشی همدمم دیگر چه خواهم

                                                            وگر نور تو تابد بر دلم دیگر چه خواهم

به گاه خشمگینی از من زار

                                                          وگر خشم تو تازد بر تنم دیگر چه خواهم

در این ظلمت سرای ماتم و غم

                                                         وگر حزن تو باشد مرحمم دیگر چه خواهم

/ 0 نظر / 21 بازدید