تو تو فقط تو

توروبه رو نشستی              من می گریزد افسوس

من می دود به سویت         تو می شوی زمن دور

تو رازی از جهانی                 من رمزی از توهستم

من رمز خود کنم باز              تا من رسم به آن راز

/ 0 نظر / 18 بازدید