حس مظلوم

همه دلیل رفتن را جویا شدند و برهان نماندن را

همه زندگی گذشته را افسوس خورند و حرمان لحظه های نیامده را

وهیچکس در این میانه از حسی که مرد حرف نزد، از دلی که شکست هم ....

و چه مظلوم بود که حتی به وقت مرگ عزیزش، بی صدا شکست ولی ناله نکرد ...

/ 1 نظر / 19 بازدید