عهد

مرا عهدیست با خویشم

                             وز آن عهدم چو درویشم

گر ازاین عهد برون آیم

                                    دمی ناسایم وریشم

/ 0 نظر / 20 بازدید