زمن بگذر

خدایا گر من از شکران تو قاصر،زمن بگذر

                                                        وگر از ذکر بی پایان تو عاجز،زمن بگذر

الها گر نگنجد یادتوبرجان من از غفلتم بگذر

                                                        وگر گویم سخن کز یاوه گی از شکوه ام بگذر

رحیما گر نیفتد دیده ام بر نور تو از کوریم بگذر

                                                         وگر کورم تو یاری ده مرا از روح من بگذر

/ 0 نظر / 18 بازدید