امید

کلمه بی نظیریه واقعا ، بهش فکرم که می کنی حالت خوب میشه .

دارم کم کم به انرژی کلمات هم ایمان می آورم . از روزی که زلزله اومده دائم قیافه یک دختر سفید چهره با لپ های گل انداخته با موهای فرفری خرمایی و چشای گرد عسلی جلو چشمم رژه می ره.

همه تو تکاپو هستند که کاری برای زلزله زده ها انجام بدهند ... ولی فکر این دختره یک لحظه هم از ذهنم بیرون نمی ره ، خدا کنه حالش خوب باشه .خیلی حس عجیبیه خدایا به همه کمک کن به ما بیشتر

/ 0 نظر / 5 بازدید