گناه

نگه بر روی مه رویان گناه است

طمع بربوسه دلبر گناه است

به گاهی جرعه ای از می گناه است

به کنجی رقص با گل ها گناه است

به خلوت یار دربستر گناه است

به نجوا شعر شوق آورگناه است

به لیلی عاشقی کردن گناه است

برمجنون ، بیابان هم گناه است

همه شادی و لذتها گناه است

همه با هم سرودن ها گناه است

هبوط ما به این دنیا گناه است

شبی را بی گنه بر روزکردن ، آن گناه است

/ 0 نظر / 20 بازدید