پائیز

شاید اگرکه گاهی سفر کنیم
                                  یا که در منقاربلبلی ترانه سر کنیم

یا اینکه دروزش باد صبح دم

                          من جمله همه خاطره ها را به سر کنیم

دستی به روی آینه دل اگر کشیم

                                   یا اینکه همه درد ها را به در کنیم

شاید اگر از رونق این کهنه دامِ بود

                              بودها را رها و همۀ هست حی کنیم

یا اینکه در آستانۀ پائیز

                                 مهر را بر دفتر مشقِ خود قلم کنیم

ای دوست، زندگی شاعرانه می شود انگار

                               گر هر طرف از برای وصالش نظر کنیم                                                   

/ 0 نظر / 50 بازدید