عقل و دل
ساعت ۸:٥۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٥/٢٦  کلمات کلیدی: شعر

به دل گفتم که گر مرحم تو می خواهی   

شفایی از برای زخم پنهانت تو می خواهی

و گر گم کرده ای درب طبیبت را        

اگر درمان ز نااهلان تو می خواهی

تو زخمت را بر عقل و خرد کالبد شکافی کن

اگر هم درد و هم درمان تو می خواهی

بگفتا دل که من خشنود از این آلوده خویشم

تو خودرو گر چنان احوال پا بر جا تو می خواهی