نیمه راه
ساعت ٤:٠٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٧/۱۳  کلمات کلیدی: شعر

چندیست بنده درگاه توام در این ره

                                               دیریست در پی درمان خودم در این ره

کوششی می کنم ار، در پی درمان خود است

                                              ورنه همچون گیهی بی ثمرم در این ره

در وجودم گل یاد تو بود پابرجا

                                             گرچه در پرورشش هیچ نماند دراین ره

گو روم من به کجا در طلب عشق رخت

                                             که به هر جا برسم نیمه رهیست در این ره