اتاق بی تو
ساعت ۱۱:٥۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/۸/۱٩  کلمات کلیدی:

تو نیستی  و من هر شب از پنجره اتاق آسمان را می نگرم

همان اتاقی که گویی قسمت نبود با هم، از آن به ماه بنگریم

 

و در همان اتاقِ بی تو، هر روز صبح با چشمک خورشید تنها بد خواب می شوم

و در انتظار نگاه تو برای برخواستنم