پائیز
ساعت ۱٠:۱٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٧/۱  کلمات کلیدی: شعر

پائیز آمده، هوای دلم اما بهاریست

                              پر از شکوفه های صورتی رنگ سیب

با عِطر خاک باران زده مست می شوم

          و تلو تلو خوران از میان برگ ریزان به آغوش درخت چنار دعوت می شوم

به ابرهای آسمان خیره شده و در آنسوی آن نور را قدر می دانم

        برقی زده می شود وپس آن، قطره ای از اشک ابر چکه می کند

و سپس لبخندی به رنگ مهر مرا به شوق می آورد

ومن چشم در چشم تو در رودخانه نگاهت جاری می گردم