آشوب
ساعت ٦:٤٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۱/۱٢  کلمات کلیدی: شعر

به دنبال چه می گردی در این آشوب جان افزا

                                                               مگر گم کرده ای خودرا در این همهمه و غوغا

تونه آن خود فروشی که به هر سازی به رقص آیی

                                                             نه آن زاهد که بر خود عیش ها را تو ببخشایی

دلیری کن در این راه و دلت را از قفس بگشای

                                                             که تا پرواز آن چون بینی از این عصر عیاری

کنون از خود تو بیرون آی و او رابین

                                                            که آنگه تو شوی آگاه از این اسرار پنهانی