غم دل
ساعت ٥:٤٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۱/۱٢  کلمات کلیدی: شعر

غمی دارم در این سینه من امشب

                                                  فغانی در دلم بنشسته امشب

گره افتاده در کارم، به هرچیز

                                                 من از حل معما عاجز امشب

زبس بستم به روی خود در نوش

                                               کنون نوش از برایم نیش است امشب

ندانم از چه دلتنگم به هر چیز

                                            زدلتنگی خود زارم من امشب

وگر ننویسم این آه دلم را

                                           زدست خود کنم فریاد امشب